Phòng Giáo Dục Châu Thành -“Hội chứng” dạy chữ cho trẻ “tiền lớp 1”; Kỳ 2: Đánh cắp tuổi thơ