Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 19
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 743051

Thi đua - khen thưởng Thi đua - khen thưởng

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định 2535/QĐ-BGDĐT 17-11-2020 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Quyết định số 2535/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". Ngày gửi: 17/11/2020.
Quyết định 3259/QĐ-BGDĐT 17-11-2020 Kính gửi: Hiệu trưởng Trường MN Nguyễn Thế Hùng và Trường THCS Tam Phước. Quyết định số 3259/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tặng bằng khen. Ngày gửi: 17/11/2020.
Công văn 0 24-12-2019 Kính gửi HT các trường trực thuộc. File đính kèm công văn 1145.
Quyết định 4179/QĐ-UBND 18-10-2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Quyết định v/v công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến NH 2018-2019. Thúy gửi 18/10/2019
Quyết định 4177/QĐ-UBND 18-10-2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Quyết định về việc công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sờ NH 2018-2019. Thúy gửi 18/10/2019
Công văn QĐ 2061/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2061/UBND V/v tặng cờ thi đua của tỉnh năm học 2017-2018.
Công văn QĐ 1882/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 1882/UBND V/v tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2017-2018.
Công văn QĐ 2022/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2022/UBND V/v công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh năm học 2017-2018.
Công văn 1883/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 1883/UBND V/v công nhận bằng khen tỉnh tập thể và cá nhân năm học 2017-2018.
Công văn QĐ 2934/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2934/UBND V/v công nhận Tập thể LĐTT năm học 2017-2018.
Công văn QĐ 2933 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2933/UBND V/v công nhận CSTĐCS năm học 2017-2018. Gửi ngày 05/10/2018
Công văn QĐ 2931/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2931/UBND V/v công nhận LĐTT năm học 2017-2018.
Công văn 00 17-05-2018 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Mẫu báo cáo thành tích năm 2018.
Công văn QĐ 293/SGD 17-05-2018 Kính gửi:Hiệu trưởng các trường THCS. QĐ 293/SGD V/v thanh tra công tác tổ chức coi thi tuyển sinh vào lớp 10. Gửi ngày 25/5/2018
Công văn QĐ1976 17-05-2018 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. QĐ 1976/UBND V/v công nhận SKKN cơ sở năm học 2017-2018.
Công văn PBDT 17-01-2018 Phân bổ dự toán các trường năm 2018.
Thông báo 52_PGD 16-01-2018 Thông báo tham gia các cuộc thi trên INternet dành cho HS
Công văn 29/2017/TT-BGDĐT 13-01-2018 Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT V/v xét thăng hạng giáo viên
Công văn 1949/QĐ-TTg 12-01-2018 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Công văn BAO01 12-01-2018 Thông báo số 01 hội thi giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Thông báo Thông báo

Văn bản liên thông từ Sở Văn bản liên thông từ Sở

Văn bản Văn bản

Bạn chưa chọn kiểu hiển thị

Liên kết Liên kết