Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 19
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 743051

Thi đua - khen thưởng Thi đua - khen thưởng

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Thông báo 0 02-08-2023 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS và trường TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Dự thảo Kết quả xét thi đua NH 2022-2023. Đề nghị các trường rà soát lại Họ, tên, đơn vị...(nếu có sai thì thông tin phản hồi về PGD trước 15 giờ ngày 02/8 (sau thời gian trên PGD không chịu trách nhiệm). Ngày gửi: 02/8/2023.
Quyết định 2535/QĐ-BGDĐT 17-11-2020 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Quyết định số 2535/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". Ngày gửi: 17/11/2020.
Quyết định 3259/QĐ-BGDĐT 17-11-2020 Kính gửi: Hiệu trưởng Trường MN Nguyễn Thế Hùng và Trường THCS Tam Phước. Quyết định số 3259/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tặng bằng khen. Ngày gửi: 17/11/2020.
Công văn 0 24-12-2019 Kính gửi HT các trường trực thuộc. File đính kèm công văn 1145.
Quyết định 4179/QĐ-UBND 18-10-2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Quyết định v/v công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến NH 2018-2019. Thúy gửi 18/10/2019
Quyết định 4177/QĐ-UBND 18-10-2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Quyết định về việc công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sờ NH 2018-2019. Thúy gửi 18/10/2019
Công văn QĐ 2061/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2061/UBND V/v tặng cờ thi đua của tỉnh năm học 2017-2018.
Công văn QĐ 1882/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 1882/UBND V/v tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2017-2018.
Công văn QĐ 2022/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2022/UBND V/v công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh năm học 2017-2018.
Công văn 1883/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 1883/UBND V/v công nhận bằng khen tỉnh tập thể và cá nhân năm học 2017-2018.
Công văn QĐ 2934/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2934/UBND V/v công nhận Tập thể LĐTT năm học 2017-2018.
Công văn QĐ 2933 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2933/UBND V/v công nhận CSTĐCS năm học 2017-2018. Gửi ngày 05/10/2018
Công văn QĐ 2931/UBND 17-05-2018 Kính gửi: HT các đơn vị trực thuộc. QĐ 2931/UBND V/v công nhận LĐTT năm học 2017-2018.
Công văn 00 17-05-2018 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Mẫu báo cáo thành tích năm 2018.
Công văn QĐ 293/SGD 17-05-2018 Kính gửi:Hiệu trưởng các trường THCS. QĐ 293/SGD V/v thanh tra công tác tổ chức coi thi tuyển sinh vào lớp 10. Gửi ngày 25/5/2018
Công văn QĐ1976 17-05-2018 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. QĐ 1976/UBND V/v công nhận SKKN cơ sở năm học 2017-2018.
Công văn PBDT 17-01-2018 Phân bổ dự toán các trường năm 2018.
Thông báo 52_PGD 16-01-2018 Thông báo tham gia các cuộc thi trên INternet dành cho HS
Công văn 29/2017/TT-BGDĐT 13-01-2018 Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT V/v xét thăng hạng giáo viên
Công văn 1949/QĐ-TTg 12-01-2018 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo Thông báo

Văn bản liên thông từ Sở Văn bản liên thông từ Sở

Văn bản Văn bản

Bạn chưa chọn kiểu hiển thị

Liên kết Liên kết