Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 353
  Tổng lượt truy cập: 550721

Thông báo của Phòng GD&ĐT Thông báo của Phòng GD&ĐT

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Thông báo 00 12-10-2021 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc về việc chuẩn bị cập nhật phần mềm và làm hồ sơ PCGD, XMC năm 2021. Ngày gửi: 12/10/2021.
Thông báo 00 07-07-2021 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá V/V báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học: 2021-2022. Ngày gửi: 07/7/2021.
Thông báo 00 26-05-2021 Kính gửi: Hiệu trưởng và Giáo viên kiêm phụ trách tại các Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Học tập cộng đồng về việc báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên. Ngày gửi: 26/5/2021.Người gửi: Hùng.
Thông báo 00 18-05-2021 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc về việc báo cáo tình hình học sinh bỏ học tháng 4-5. Ngày gửi: 18/5/2021.
Thông báo 0 20-04-2021 Kính gửi Hiệu trưởng các trường MN-MG trong và ngoài công lập; Nhóm trẻ; Hiệu trưởng các trường tiểu học về việc đăng ký sữa
Thông báo 00 25-02-2021 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc V/V báo cáo tình hình học sinh chưa ra lớp và học sinh bỏ học tháng 2. Ngày gửi: 25/02/2021.
Công văn 111 16-02-2021 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn về việc cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19. Ngày gửi: 16/02/2021
Thông báo 00 04-01-2021 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị MN-MG, TH, THCS và Giáo viên phụ trách PCGD, XMC V/V nộp hồ sơ PCGD,XMC. Ngày gửi: 04/01/2021.
Thông báo 0 03-01-2021 Kinh gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS và TH-THCS Nguyễn Văn Khá. THÔNG BÁO về việc báo cáo Sơ kết công tác GDTC-YTTH và báo cáo thông kê giáo viên GDTC. M.Phương gửi 03/01/2021
Thông báo 0 25-11-2020 Khẩn!Kính gửi Kế toán các đơn vị trực thuộc: Về việc báo cáo tình hình sử dụng nguồn CCTL. Ngày gửi: 25/11/2020
Thông báo 00 23-11-2020 Kính gửi Hiệu trưởng các trường MN-MG,TH,THCS V/V cập nhật phần mềm PCGD,XMC và làm hồ sơ tự kiểm tra năm 2020. Ngày gửi: 23/11/2020
Thông báo 00 04-11-2020 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc, Giáo viên phụ trách PCGD, XMC các đơn vị, hồ sơ PCGD, XMC. Ngày gửi: 04/11/2020.
Thông báo 00 26-10-2020 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị TH, THCS, Giáo viên phụ trách học tập cộng đồng, hồ sơ hướng dẫn đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập theo TT 44 và Học tập cộng đồng tại TTVHTTHTCĐ. Ngày gửi: 26/10/2020.
Thông báo 00 23-10-2020 Kính gửi: Giáo viên phụ trách PCGDTH-THCS các đơn vị xã, thị trấn danh sách học sinh các trường Trung cấp, Cao đẳng. Ngày gửi: 23/10/2020
Thông báo 0 20-10-2020 Kính gửi: Giáo viên phụ trách PCGDMNTENT, PCGDTH, PCGDTHCS danh sách trái tuyến Châu Thành học TPBT. Ngày gửi: 20/10/2020.
Thông báo 0 14-10-2020 KHẨN! Kính gửi: Hiệu trưởng, Kế toán các đơn vị trực thuộc về việc lập dự toán 2021 và báo cáo sữa học đường
Thông báo 00 30-09-2020 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị TH, THCS V/V báo cáo học sinh bỏ học tháng 9 và thống nhất sĩ số đầu năm. Ngày gửi: 30/9/2020
Thông báo 00 17-09-2020 Kính gửi: Giáo viên phụ trách PCGDMNTENT, PCGDTH, PCGDTHCS DSHS.THPT và gửi DSHS trái tuyến. Ngày gửi: 17/9/2020.
Thông báo 0 11-09-2020 Kinh gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT và TTGDNN-GDTX. Thông báo về việc nhận tiền thưởng HKPĐ và hỗ trợ tiền SP thi Sáng tạo TTNNĐ. M.Phương gửi ngày 11/9/2020
Thông báo 00 09-09-2020 Kính gửi: Giáo viên phụ trách PCGDMNTENT, PCGD.TH, PCGD.THCS các đơn vị xã, thị trấn V/V lập danh sách học sinh trái tuyến năm học 2020-2021. Ngày gửi: 09/9/2020.

Thông báo Thông báo

Văn bản liên thông từ Sở Văn bản liên thông từ Sở

Văn bản Văn bản

Bạn chưa chọn kiểu hiển thị

Liên kết Liên kết