Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành!

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
431/PGDĐT 19-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Công văn số 431/PGDĐT Về việc rà soát dự thảo các quyết định cho việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 2024. Ngày 19/4/2024
QĐ 61/QĐ-PGDĐT 19-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. QĐ 61/QĐ-PGDĐT v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối kỳ II Năm học 2023-2024 cấp Trung học cơ sở. Ngày gửi:19/4/2024
428/PGDĐT 17-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, . Công văn số 428/PGDĐT Về việc V/v mời CBQL bậc MN tham gia “Giao lưu ẩm thực” tại huyện Bình Đại năm học 2023-2024.Ngày 17/4/2024
57/QĐ-PGDĐT 16-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. QĐ 57/QĐ-PGDĐT v/v Thành lập Hội đồng chấm thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024 (gửi lại có điều chỉnh). Ngày gửi:15/4/2024
58/PGDĐT 15-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. QĐ 58/PGDĐT v/v kiểm tra hành chính về công tác quản lý chuyên môn TH Thành Triệu. Ngày gửi:15/4/2024
414/GM-PGDĐT 13-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Giấy mời số 414/GM-PGDĐT Về việc tiếp đoàn khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre lần thứ 10 năm 2024 tại huyện Châu Thành (gửi lại) . Ngày 13/4/2024
56/QĐ-PGDĐT 13-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG . QĐ 56/QĐ-PGDĐT Về việc Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động ngoài giờ chính khóa của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Châu Thành.Ngày gửi: 13/4/2024
419/PGDĐT 12-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Công văn số 419/PGDĐT Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn. Ngày 12/4/2024
418/PGDĐT 12-04-2024 [KHẨN] Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Công văn số 418/PGDĐT V/v tổng hợp danh sách các trường có nhu cầu lắp đặt hệ thống lọc nước công nghệ RO. Ngày 12/4/2024
412/PGDĐT 12-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH Phú Túc, TH Phú Đức và trường THCS Quới Sơn. Công văn số 412/PGDĐT Về việc phân công giáo viên, nhân viên tham gia Liên hoan cán bộ Thư viện giỏi. Ngày 12/4/2024
413/TB-PGDĐT 12-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Công văn số 413/TB-PGDĐT Về việc thời gian mở đường link Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức Chăm sóc mắt cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành. Ngày 12/4/2024
411 11-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Công văn số 411/PGDĐT về việc bình chọn tác phẩm dự thi Trưng bày “Không gian văn hóa đọc năm 2024”. Ngày 11/4/2024
410/PGDĐT 11-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Công văn số 410/PGDĐT Về việc thông báo cho học sinh nhận học bổng, quà và tiền mua bảo hiểm y tế năm học 2024-2025. (đính kèm danh sách). Ngày gửi: 11/4/2024.
49/KHPH-TĐTN-SGD&ĐT 10-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng và Liên đội các trường các trường TH, TH-THCS Nguyễn Văn Khá.KH 49/KHPH-TĐTN-SGD&ĐT phối hợp Tổ chức Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên, Họp Hội đồng trẻ em và Tập huấn Hội đồng Trẻ em tỉnh Bến Tre năm 2024 và các danh sách đại biểu kèm theo. (Kế hoạch thay thông tri triệu tập). Ngày gửi: 10/4/2024
408/KH-PGDĐT 10-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Kế hoạch số 408/KH-PGDĐT Về việc Tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị trường tiểu học, trường trung học cơ sở năm học 2023 - 2024. Ngày gửi: 10/4/2024.
409/KH-PGDĐT 10-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Kế hoạch số 409/KH-PGDĐT Về việc Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh. Ngày gửi: 10/4/2024.
405/PGDĐT-THCS 10-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Công văn số 405/PGDĐT-THCS Về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. Ngày gửi: 10/4/2024.
406/GM-PGDĐT-THCS 10-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Giấy mời số 406/GM-PGDĐT-THCS Về việc họp giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi định hướng công tác bồi dưỡng năm học 2024-2025. Ngày gửi: 08/4/2024.
397/GM-HĐSKKN 08-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Giấy mời số 397/GM-HĐSKKN Về việc họp Hội đồng xét chọn sáng kiến cấp cơ sở năm học 2024-2025(ĐÍNH KÈM QUYẾT ĐỊNH). Ngày gửi: 08/4/2024.
55/QĐ-PGDĐT 08-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Quyết định số 55/QĐ-PGDĐT V/v Thay thế thành viên tham gia đoàn kiểm tra Hành chính - Chuyên ngành Trường THCS Phú Túc. Ngày gửi: 08/4/2024.
391/PGDĐT 08-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Giấy mời số 391/PGDĐT V/v Tham quan khu Trưng bày “Không gian Văn hóa đọc của ngành giáo dục năm 2024. Ngày gửi: 08/4/2024.
392/PGDĐT 08-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS Tam Phước. CV số 392/PGDĐT V/v hỗ trợ các hoạt động trong ngày Trưng bày Không gian văn hoá đọc tỉnh Bến Tre, lần thứ 3 năm 2024 do ngành Giáo dục tham gia dự thi. Ngày gửi: 08/4/2024.
89/PGDĐT-GDTH 05-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. CV số 389/PGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện giảng dạy nội dung giáo dục địa phương lớp 4. Ngày gửi: 05/4/2024.
388/PGDĐT 05-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS , TH-THCS Nguyễn Văn Khá. CV số 388/PGDĐT V/v Tổ chức ngày hội truyền thông về “Chăm sóc mắt học đường” cho học sinh đến phụ huynh, học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành. Ngày gửi: 05/4/2024.
84/PGDĐT 05-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS , TH-THCS Nguyễn Văn Khá. CV số 384/PGDĐT V/v tổ chức Lễ biểu dương và khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích tiêu biểu năm học 2023-2024. Ngày gửi: 04/4/2024.
382/GM-PGDĐT 05-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS , TH-THCS Nguyễn Văn Khá. GM số 382/GM-PGDĐT V/v tham dự Hội giảng dạy học Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại trường THCS Tiên Thuỷ, năm học 2023-2024. Ngày gửi: 04/4/2024.
380/PGDĐT 05-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. CV số 380/PGDĐT về việc triển khai thí điểm giáo dục kĩ năng công dân số cấp Tiểu học. (gửi lại có chỉnh sửa). Ngày gửi: 04/4/2024.
356/PGDĐT 04-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN - MG, TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. CV số 356/PGDĐT về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024. Ngày gửi: 04/4/2024.
366/PGDĐT-THCS 03-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. CV số 366/PGDĐT-THCS về việc Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024. Ngày gửi: 03/4/2024.
365/PGDĐT-THCS 03-04-2024 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. CV số 365/PGDĐT-THCS về việc tham gia Hội thi sản phẩm sáng tạo chủ đề “Ứng dụng công nghệ trong đảm bảo an toàn giao thông” và Hội thi Robocon tỉnh Bến Tre lần 5 năm 2024. Ngày gửi: 03/4/2024.

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc Lịch làm việc

hjuhuhniuiu

Liên kết Liên kết