Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 354
  Tổng lượt truy cập: 550722

Thư viện Thư viện

Xây dựng thư viện tiên tiến - 06/12/2017 (số lượt xem: 204)
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Kế hoạch số 968/KH-PGDĐT V/v phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022. Ngày gửi: 22/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Quyết định số 575/QĐ-SGD V/v cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 4, năm 2021. Ngày gửi: 22/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn số 4838/UBND-VHXH V/v quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đang ở cấp độ 2. Ngày gửi: 21/10/2021.

Liên kết Liên kết