Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 359
  Tổng lượt truy cập: 550727

Tin tức Tin tức

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Tin từ Sở Giáo dục Tin từ Sở Giáo dục

Thông báo Thông báo

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Kế hoạch số 968/KH-PGDĐT V/v phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022. Ngày gửi: 22/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Quyết định số 575/QĐ-SGD V/v cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 4, năm 2021. Ngày gửi: 22/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn số 4838/UBND-VHXH V/v quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đang ở cấp độ 2. Ngày gửi: 21/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn số 6886/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh. Ngày gửi: 21/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn số 954/PGDĐT V/v tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển cư trú về địa phương do dịch Covid-19. Ngày gửi: 21/10/2021.

Liên kết Liên kết