Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 354
  Tổng lượt truy cập: 550722

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Kế hoạch số 968/KH-PGDĐT V/v phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022. Ngày gửi: 22/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Quyết định số 575/QĐ-SGD V/v cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 4, năm 2021. Ngày gửi: 22/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn số 4838/UBND-VHXH V/v quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đang ở cấp độ 2. Ngày gửi: 21/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn số 6886/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh. Ngày gửi: 21/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn số 954/PGDĐT V/v tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển cư trú về địa phương do dịch Covid-19. Ngày gửi: 21/10/2021.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và Trường TH-THCS Nguyễn Văn Khá. Công văn số 955/PGDĐT-THCS V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi". Ngày gửi: 21/10/2021.
  Kính gửi: Các Liên đội công văn "Đón xem và chia sẻ các chuyên mục Thanh niên trường học online, Măng non Xứ Dừa online, Bến Tre trong tôi, Câu chuyện Trẻ em, Tư vấn Trẻ em", đề nghị 100% liên đội trong toàn huyện triển khai thực hiện tốt. Ngày gửi: 21/10/2021.

Thông báo Thông báo

Tin tức Tin tức

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Tin từ Sở giáo dục Tin từ Sở giáo dục

Văn bản Sở Giáo dục Văn bản Sở Giáo dục

VĂN BẢN MỚI
 CV số 2451_VP V/v tổ chức họp Giao ban lần 1 năm học 2021-2022
 Bản tin cảnh báo triều cường 22/10/2021
 Thông báo 1125_TB_BGDDT_2021 tuyển sinh đi học tại Cu Ba năm 2021
 hông báo 1121_TB_BGDDT_2021 tuyển sinh đi học tại Ma-Rốc năm 2021
 CV số 2439_VP V/v cài đặt sử dụng và đẩy mạnh truyên truyền ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh
 BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 11 NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2022
 Đề nghị các đơn vị có tên trong danh sách hoàn thành báo cáo gửi về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 21/10/2021.
 CV số 2415_KT V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft.
 CV số 2411_CTTT V/v hưởng ứng Cuộc thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”

Liên kết Liên kết