Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành!

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 19
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 743051

Tin tức Tin tức

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Tin từ Sở Giáo dục Tin từ Sở Giáo dục

Thông báo Thông báo

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH - THCS Nguyễn Văn Khá.TB 193/PGDĐT V/v Về việc dời thời gian họp giao ban và thực hiện hướng dẫn các trường trình tự, thủ tục các bước sửa chữa, mua sắm năm 2024 . Ngày gửi: 04/3/2024.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH - THCS Nguyễn Văn Khá.Tb 112/TB- ĐLCT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ Điện lực Châu Thành. Ngày gửi: 04/3/2024.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH - THCS Nguyễn Văn Khá.*CTr 468/CTr-BCĐ Triển khai thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025. Ngày gửi: 04/3/2024.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH - THCS Nguyễn Văn Khá. CV 284-CV/BTGHU Tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Nguyên. Ngày gửi: 04/3/2024.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS, TH - THCS Nguyễn Văn Khá.*KH 464/KH-UBND Phát triển du lịch huyện Châu Thành năm 2024. Ngày gửi: 04/3/2024.
Chưa có album thuộc loại "Quảng cáo phải".

Liên kết Liên kết