Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 153
  Tổng lượt truy cập: 333954

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở. Công văn số 947/PGD&ĐT V/v thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020. Ngày gửi: 23/10/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG. Kế hoạch số 942/KH-PGD&ĐT về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 Trường Mẫu giáo An Khánh. Ngày gửi: 23/10/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG. Quyết định số 378/QĐ-PGD&ĐT về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học Trường Mẫu giáo An Khánh. Ngày gửi: 23/10/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG. Kế hoạch số 941/KH-PGD&ĐT về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 Trường Mẫu giáo Giao Long A. Ngày gửi: 23/10/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG. Quyết định số 377/QĐ-PGD&ĐT về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học Trường Mẫu giáo Giao Long A. Ngày gửi: 23/10/2020.
  Kính gửi: BGH và Liên đội các trường TH Tường Đa, TH Tân Thạch A, TH Tân Phú A. Công văn số 05-CV/HĐĐ V/v tham gia tập huấn Mizuiku - Em yêu nước sạch tỉnh Bến Tre. Ngày gửi: 23/10/2020.
  Kính gửi: Giáo viên phụ trách PCGDTH-THCS các đơn vị xã, thị trấn danh sách học sinh các trường Trung cấp, Cao đẳng. Ngày gửi: 23/10/2020
  Kính gửi: Hiệu trưởng và Đ/c Giáo viên TPT Đội các trường TH, THCS. Công văn số 04-CV/HĐĐ V/v tham gia tập huấn Ban Chỉ huy liên đội tỉnh Bến Tre năm 2020 và các chương trình, Kế hoạch, danh sách kèm theo. Ngày gửi: 22/10/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng và Liên Đội các trường TH, THCS. Kế hoạch số 47-KH/TTHĐTTN-CTTN V/v tổ chức ngày hội sắc màu năm mới 2021. Kính gửi các Liên đội quan tâm triển khai thực hiện. Ngày gửi: 22/10/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng và Liên Đội các trường TH, THCS. Công văn số 1863-CV/TĐTN V/v tập huấn cho các đội tham gia Ngày hội sáng tạo và Cuộc thi Tên lửa nước Robocon tỉnh Bến Tre lần thứ I, năm 2020. Ngày gửi: 22/10/2020.

Thông báo Thông báo

Tin tức Tin tức

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Tin từ Sở giáo dục Tin từ Sở giáo dục

Văn bản Sở Giáo dục Văn bản Sở Giáo dục

VĂN BẢN MỚI
 CV số 2398_VP v/v hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
 CV số 2397_VP v/v đẩy mạnh công tác PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ những tháng cuối năm 2020
 CV số 2395_TH v/v đánh giá học sinh lớp 1 theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT
 CV số 2393_TrH-TX v/v tạm hoãn dự tập huấn về KTĐG kết quả học tập của học sinh.
 Quyết định số 768/QĐ-SGD&ĐT Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
 Công văn số 2390/SGD&ĐT-VP về việc triển khai, quán triệt Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Công văn số 2392/SGD&ĐT-VP về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
 CV số 2382_CTTT v/v tăng cường công tác tuyên truyền cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của học sinh

Liên kết Liên kết