Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 959
  Tổng lượt truy cập: 66113

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Kính gửi: HT các trường TH, MN-MG trong và ngoài công lập. Về việc uống sữa và đăng ký sữa Tháng 10/2019 (có điều chỉnh). Nhung gửi 18/9/2019
  Kinh gửi: HT các trường trực thuộc. File đính kèm công văn 791/PGD Báo cáo nhu cầu kinh phí chế độ chính sách. Nhung gửi 18/9/2019
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Nghị Quyết số 19/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ngày gửi: 17/9/2019.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. CV số 790/PGD V/v triển khai thực hiện Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày13/6/2019 của Chính Phủ. Ngày gửi: 17/9/2019.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. CV số 791/PGD V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020. Ngày gửi: 17/9/2019.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Thông báo V/v nhận hiến máu tình nguyện. Ngày gửi: 17/9/2019.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. CV số 1594/SGD v/v Hướng dẫn công tác giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2019 - 2020. Ngày gửi: 17/9/2019.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH,THCS . Thông báo V/v nhận học bổng của Hội khuyến học huyện. Minh Phương gửi ngày 17/9/2019
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH,THCS . Thông báo V/v nhận học bổng của Hội khuyến học huyện. Minh Phương gửi ngày 17/9/2019
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS. CV số 787/PGD V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2018-2019. Ngày gửi: 16/9/2019.

Thông báo Thông báo

Tin tức Tin tức

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Tin từ Sở giáo dục Tin từ Sở giáo dục

Văn bản Sở Giáo dục Văn bản Sở Giáo dục

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1630/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/9/2019 v/v tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (huyện Châu Thành)
 Công văn số 1629/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/9/2019 v/v tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (huyện Mỏ Cày Bắc)
 Công văn số 1628/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/9/2019 v/v tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (huyện Chợ Lách)
 Công văn số 1634/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/9/2019 v/v cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên
 Công văn số 1626/SGD&ĐT-TTr ngày 18/9/2019 v/v triển khai quán triệt các văn bản Luật năm 2019 (kèm Tài liệu)
 Kế hoạch số 1623/SGD&ĐT-KH ngày 17/9/2019 v/v tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" ngành GD&ĐT giai đoạn 2019-2025
 Công văn số 1620/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 17/9/2019 v/v/ tổ chức tập huấn tài liệu giảng dạy Spark và Smart Time cho giáo viên tiếng Anh cấp Trung học
 Dự thảo báo cáo Giao ban lần 1 năm học 2019-2020
 Quyết định số 31/QĐ-TTr ngày 16/9/2019 của Thanh tra Sở v/v Thanh tra hành chính trường THPT Ngô Văn Cấn
 Công văn số 1614/SGD&ĐT-CTTT ngày 16/9/2019 v/v giới thiệu tân sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Liên kết Liên kết