Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1052
  Tổng lượt truy cập: 114374

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  kính gửi:HT các đơn vị Tiểu học, Trung học cơ sở V/V báo cáo số liệu HS lưu ban, bỏ học NH: 2018-2019 đúng theo mẫu vừa gửi trên mạng PGD, chú ý có thêm mẫu LƯU BAN, không phải mẫu bỏ học hàng tháng.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH. Công văn số 2044/SGD&ĐT-GDTH ngày 11/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestlé MILO cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ngày gửi: 19/11/2019.
  kính gửi: HT các đơn vị Tiểu học, Trung học cơ sở V/V báo cáo số liệu HS lưu ban, bỏ học NH: 2018-2019 theo mẫu.Ngày gửi:19/11/2019.KHẨN
  Khẩn. Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS. Quyết định số 966/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/11/2019 của Sở GD&ĐT về việc cử cán bộ, GV tham dự bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường PT thực hiện Chương trình GDPT 2018. Ngày gửi: 19/11/2019.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Quyết định thành lập các Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020. Ngày gửi: 19/11/2019.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS. Thông báo V/v khảo sát công tác quản lý chuyên môn trường THCS Phú Túc tháng 11 năm học 2019-2020. Ngày gửi: 19/11/2019.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS. CV số 1013/PGD V/v hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2019-2020. Ngày gửi: 19/11/2019.
  Kính gửi: HT các trường TH và THCS. Về việc báo cáo tình hình thực hiện đề án tài sản công. Nhung gửi 19/11/2019
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Thông báo khẩn Về việc cập nhật thông tin giáo viên nhân viên tập huấn PCCC. Nguyên gửi
  Kính gửi:HT các đơn vị trực thuộc, Giáo viên phụ trách PCGDMNTENT, PCGDTH-XMC, PCGDTHCS-PCGDTr.H các đơn vị xã, thị trấn V/V cập nhật phần mềm PCGD, XMC. Ngày gửi: 19/11/2019.

Thông báo Thông báo

Tin tức Tin tức

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Tin từ Sở giáo dục Tin từ Sở giáo dục

Văn bản Sở Giáo dục Văn bản Sở Giáo dục

VĂN BẢN MỚI
 KHẨN. Quyết định số 967/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/11/2019 v/v thành lập đoàn cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn sử dụng phần mềm CSDL mầm non và phổ thông ...
 Công văn số 2102/SGD&ĐT-KT,QLCLGD&CNTT ngày 19/11/2019 v/v thông báo tiến hành đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
 KHẨN. Quyết định sô 966/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/11/2019 của Sở GD&ĐT về việc cử cán bộ, GV tham dự bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường PT thực hiện Chương trình GDPT 2018
 Quyết định số 43/QĐ-TTr ngày 15/11/2019 của Sở GD&ĐT về việc thanh tra Hành chính Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân
 Kết luận số 44/KL-TTr ngày 14/11/2019 của Thanh tra Sở GD&ĐT v/v Kết luận thanh tra đối với trường Tiểu học Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc
 KHẨN. Quyết định số 4409/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2019 v/v tặng Bằng khen
 KHẨN. Quyết định số 4408/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2019 v/v tặng Cờ thi đua
 Công văn số 2083/SGD&ĐT-CTTT ngày 14/11/2019 về việc tạo điều kiện cho Giáo viên Tổng phụ trách Đội tham gia hỗ trợ các hoạt động văn hóa dân gian tại Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V, năm 2019.
 Công văn số 2082/SGD&ĐT-CTTT ngày 14/11/2019 về việc đề cao trách nhiệm, gương mẫu chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông
 Kế hoạch 5494/KH-UBND v/v hội khỏe Phù Đổng các cấp của tỉnh Bến Tre tiến tới hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020

Liên kết Liên kết