Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 19
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 743051

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Kế hoạch 404/KHPH-TTYT-PGD&ĐT V/v phối hợp liên ngành thực hiện công tác Y tế trường học giai đoạn 2023-202. Ngày gửi: 29/3/2023.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Kế hoạch 310/KHPH-TTYT-PGD&ĐT V/v phối hợp thực hiện công tác y tế trường học năm học 2022 -2023. Ngày gửi: 29/3/2023.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Thông báo 993/TB-PCBTR V/v mất điện từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02 tháng 4 năm 2023. Ngày gửi: 29/3/2023.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn 1697/UBND-KSTT * V/v đẩy mạnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID. Ngày gửi: 29/3/2023.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Kế hoạch 651/KH-BATGT V/v *Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Ngày gửi: 29/3/2023.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Kế hoạch 654/KH-UBND V/v *KH Bảo vệ môi trường huyện Châu Thành năm 2023. Ngày gửi: 29/3/2023.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Kế hoạch 437/KH-TTYT V/v giám sát an toàn thực phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống trong tháng 4 năm 2023. Ngày gửi: 29/3/2023.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn 668/UBND-NC V/v *Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện". Ngày gửi: 29/3/2023.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Thông báo 12/TB-CĐĐK V/v tuyển sinh đào tạo Đại học trực tuyến từ xa năm 2023. Ngày gửi: 29/3/2023.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn 109/BHXH-TST Về việc đôn đốc chuyển nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Ngày gửi: 29/3/2023.

Thông báo Thông báo

Tin tức Tin tức

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Tin từ Sở giáo dục Tin từ Sở giáo dục

Văn bản Sở Giáo dục Văn bản Sở Giáo dục

VĂN BẢN MỚI
 GIẤY MỜI Về việc mời viết tham luận Hội thảo Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và trải nghiệm bộ môn cho học sinh trường trung học
 CV số 686_TrH-TX V/v viết tham luận Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử cấp trung học
 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 Kế hoạch liên tịch tổ chức Liên hoan giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp Trung học, tỉnh Bến Tre - Năm 2023
 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử cấp trung học
 KẾ HOẠCH Hội thảo về Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và trải nghiệm bộ môn cho học sinh trường trung học
 Thông báo về việc nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
 CV số 673_QLCL&CNTT V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023
 CV số 675_TrH-TX V/v Hướng dẫn kiểm tra cuối kỳII năm học 2022-2023

Liên kết Liên kết