Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videos(02-11)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 202
  Tổng lượt truy cập: 246453

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Thông báo về việc thực hiện Thông tư 33 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày gửi: 05/6/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học. Thông báo tuyển sinh các lớp giáo dục tiểu học liên thông từ trung cấp cao đẳng lên đại học đợt 2. Ngày gửi: 05/6/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng Trường TH Tam Phước và THCS An Hóa. Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2020. Ngày gửi: 05/6/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. CV số 1061_VP v/v triển khai thực hiện Công văn số 2638/UBND-KGVX ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình. Ngày gửi: 05/6/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Thông báo về việc nhận hiến máu tình nguyện. Ngày gửi: 05/6/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn số 1913/UBND-KT V/v tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ngày gửi: 04/6/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Công văn số 1679/UBND-KT V/v tổ chức triển khai, thực hiện sửa đổi mục lục ngân sách của Thông tư số 324/2016/TT-BTC. Ngày gửi: 04/6/2020.
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Hướng dẫn mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày gửi: 04/6/2020.
  Kính gửi Hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trực thuộc: về việc nhận Quyết định bổ sung dự toán Ngân sách năm 2020 vào ngày 05/6/2020

Thông báo Thông báo

Tin tức Tin tức

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Tin từ Sở giáo dục Tin từ Sở giáo dục

Văn bản Sở Giáo dục Văn bản Sở Giáo dục

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định cử cán bộ, giáo viên dự tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
 CV số 933/SCT-TT của Sở Công thương v/v triển khai thực hiện Nghị định số 51/2020/NĐ-CP và Nghị định số 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ
 CV số 1071_VP v/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
 CV số 1068_KHTC v/v tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016
 CV số 1067_TrH-TX v/v thông báo điều chỉnh thời gian tham gia hoạt động điển hình về dạy học ngoại ngữ dành cho cấp Trung học phổ thông năm học 2019-2020
 Kế hoạch thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường phổ thông tỉnh Bến Tre từ năm học 2020-2021
 Giấy mời dự họp báo cáo kết quả thực hiện thí điểm phần mềm quản lý và sổ liên lạc điện tử cấp học mầm non
 CV số 1061_VP v/v triển khai thực hiện Công văn số 2638/UBND-KGVX ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình
 Hướng dẫn tiêu chí 12 (12.1, 12.2) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 -2020

Liên kết Liên kết